Ultraljudsdoppler

Hur beräknar man trycket i lilla kretsloppet med hjälp av ultraljudsdoppler?

Tryckskillnad kan beräknas utifrån dopplerregistrering som flödeshastigheten i kvadrat x 4. Därmed kan du beräkna tryckskillnaden mellan höger kammare och förmak med kännedom om hastigheten i tricuspidalisinsufficiensen.

Exempel:

Tryckskillnaden hö kammare – förmak i systole är 36 mmHg. Därtill skall adderas hö förmakstryck vilket torde vara förhöjt med tanke på  bensvullnad och halsvenstas. Adderar därför ett hö förmakstryck på 14 mmHg, ger ett systoliskt högerkammartryck på 50 mmHg (detta förutsätter att patienten ej har pulmonalistenos.)