EMG-nervledningshastighet

Exempel på undersökningsresultat:

M. tibialis anterior sin: Klart nedsatt viljemässig aktivitet, glest interferensmönster. Sparsam denervationsaktivitet. M tibialis anterior dx samt quadriceps sin: Fullgod viljemässig aktivitet. Ingen denervationsaktivitet.
Nervledningshastighet: N peroneus sin: Motorisk ledningshastighet 49 m/s. Ingen nedsättning i ledningshastighet över fibulahuvudet. Svarsamplitud från korta tåextensorn 0,5 mV. F-svars latens 65 ms N peroneus dx:Motorisk ledningshastighet 55 m/s. Svarsamplitud från korta tåextensorn 4,5 mV. Fsvars latens 52 ms. Nn suralis bilat: Sensorisk ledningshastighet 55 resp 57 m/s. Svarsamplituder 10 resp 11 uV.

Utlåtande

Undersökningarna visar alltså en perifer nervskada inom n. peroneus sin:s försörjningsområde, som har givit en partiell pares i m. tibialis anterior och sannolikt också i m extensor dig. brevis. Skadan torde inte vara belägen i nivå med fibulahuvudet (annars ett vanligt skadeställe för denna nerv). Med tanke på den kraftigt förlängda F-svars latensen (denna återspeglar ledningsförmågan i nervens hela utsträckning) kan det vara fråga om en proximal skada, t ex i höftledsregionen. Någon polyneuropati är det ju inte, eftersom allt var normalt i höger ben, och suralis-svaren också var normala.