Ekokardiografi

Ultraljudsundersökning av hjärtat

Transesofageal ekokardiografi innebär att en ultraljudssändare förs ned i matstrupen bakom hjärtat, och undersökningsinstrumentet liknar till det yttre ett gastroskop.

Transesofageal ekokardiografi skall inte göras på personer med esofagusvaricer. Försiktighet, och extra avvägande av vinsten kontra riskerna med undersökningen, skall iakttas vid antikoagulantiabehandling eller annan ökad blödningsbenägenhet

Exempel på ett remissvar

Vänster kammare är måttligt dilaterad, 60 mm (referens 46‐52), med normal väggtjocklek. Normal, snarast hyperdynamisk rörlighet. Systoliska flödeshastigheten över aortaklaffen som har en ökad ekotäthet, är lätt ökad , 2,3 m/sekund (övre referens 1,5 ) och det finns ett diastoliskt regurgitationsflödeöver denna klaff. Den beräknade slagvolymen ut genom aortaklaffen är hög, 120 ml. Mitralklaffen har ett bundet rörelsemönster och är lätt stenotisk. Det finns en lågintensiv mitralisinsufficiens med liten utbredning i vänster förmak.

Tolkning av remissvar

Patienten har således kombinerat aortavitium ( stenos + insufficiens) och kombinerat mitralvitium (stenos + insufficiens). Aortainsufficiensen har störst betydelse. Mitralstenos och insufficiens är båda lindriga, vänsterkammaren är dilaterad vilket då måste bero på aortainsufficiensen, och den höga slagvolymen framåt passar också med detta.

Patienten har en ökad vänsterkammarmassa, med normaltjock vägg som omger en dilaterad vänsterkammare (excentrisk hypertrofi).