Artärgasundersökning

Vilka förberedelser görs innan artärkatetern läggs in i a. radialis?
Man testar kollateralcirkulationen via a. ulnaris. Efterhör om patienten står på blodförtunnande medicin. Undersökaren tvättar händerna och tar på handskar. Insticksstället vid Agnes handled tvättas med sprit.

Hur förändras artärgaserna under ett arbetsprov?