Metoder för undersökning

Sensitivitet = diagnostiserat sjuka : alla sjuka

Specificitet = diagnostiserat friska : alla friska