Trötthet

Basala frågor att ta upp när en patient söker hjälp för trötthet

Magbesvär
Förändrade avföringsvanor/Svart avföring
Problem med urinering
Huvudvärk
Frusenhet
Hosta
Sysselsättning
Trivsel
Matvanor
Motionsvanor
Viktförändring
Alkoholkonsumtion
Rökning
Droger
Medicinering

Förslag på labprover

Hemoglobin på 124 g/l (ingen anemi)
Kreatinin
TSH (hypo‐eller hypertyreos, sistnämnda passar ibland med högt pulstryck).
Icke fastande blodsocker