Neurologiskt status

Patienten stående

Gångtest

Gå på tå

Gå på hälarna

Romberg

Patienten sittande

Svalg

Pupillreflex

Ögonrörelser

Kranialnerver

N. Facialis – Be patienten knipa med ögonen, rynka pannan samt blåsa upp kinderna

Sensitivitet i ansiktet – En sida i taget (Annars testar man neglekt)

Synfältsundersökning: Grov – enligt dubbelkonfrontation

Sensitivitet för beröring samt stick i ben, fötter, armar samt händer

Vibrationssensitivitet i övre samt nedre extremitet

Grov kraft i armar

Grasset – Armarna framåt, handflatorna uppåt, spreta med fingrarna, blunda

Finger-Näs blundande

Senreflexer

Brachialis

Radialis

Patellaris

Akilles

Babinski

Patienten liggande

Grov kraft i ben, höfter

Häl-knä blundande dra häl från knät längs tibia till foten

Terminologi

Muskelryckningar i skelettmuskulatur kallas fascikulationer.

Muskelryckningar i tungan kallas fibrillationer.

.

Vilka nerver testas med vilka tester?

Mer information senare detta år!

Nedre extremitet

Nedsatt kraft i plantar-/dorsalflexion och nedsatt sensibilitet i foten tyder på störd nervfunktion på någon nivå, antingen lokal påverkan på perifer nerv eller påverkan på nervrot eller ryggmärg alternativt cerebral påverkan.

För att utreda på vilken nivå nervpåverkan sitter undersöker man ryggen, testar patellar och Achilles reflexer, Lasegues test. Palpation av relevanta nerver kan ge ytterligare information.

Underben och fot försörjs praktiskt taget helt från nervus ischiadicus huvudgrenar, nervus peroneus och nervus tibialis.

Om man vid palpation av fossa poplitea hittar en knöl kan man misstänka lipom eller annan mjukdelstumör (t ex neurinom), Bakercysta, popliteaaneurysm, skelettumör.

Nervus ischiadicus

Svårt att dorsalextendera vänster fot samt domnad på fotryggen efter en höftoperation tyder på skadad nervus ischiadicus. Proceduren kring spinalanaestesi kan också tänkas ge nervpåverkan perifert.

Myotom och dermatom för nervrötterna L4-S1

Motorik
L3-L4: Quadricepsfunktion.
L5: Stortåextension
S1: Fotflexion
Sensibilitet
L4: Lår, ner mot insida knä
L5: Utsida vad mot intervallet mellan dig I och II
S1: Insida häl

Nervus medianus

Nervus medianus kommer från segmenten C6-Th1 innerverar de flesta av underarmens flexormuskler (utom m. flexor carpi ulnaris och del av m.flexor digitorum profunda) och största delen av huden på handens palmarsida (utom de ulnara 1,5 fingrarna, men framför allt fingertoppar dig 1-2).