Status knäled

knästatus ROM 0‐120o, hydrops, stabilitet i sträckt och lätt flekterat läge, Lachmann och bakre draglåda, McMurray , palpömhet över ledspringan?

Lachmanns test

Lachmanns test utförs med knät böjt i 30° och med avslappnad muskulatur. Med lårbenet fixerat med ena handen rörs tibia sagitellt framåt. Man känner efter om det finns ett distinkt stopp. Saknas detta (positivt utfall) är främre korsbandet (ACL) skadat.