Ledstatus

Höft
Vilka rörelser bör testas? Normalt rörelseomfång? Vilka muskler gör vad? Var fäster dessa muskler?
Flexion-extention: 130-0-10. Abduktion-adduktion: 40-0-30. In-utåtrotation: 40-0-40

Axel
Vilka rörelser bör testas? Normalt rörelseomfång? Vilka muskler gör vad?Var fäster dessa muskler?

Knä
Vilka rörelser bör testas? Normalt rörelseomfång? Vilka muskler gör vad?Var fäster dessa muskler?

Fot
Vilka rörelser bör testas? Normalt rörelseomfång? Vilka muskler gör vad?Var fäster dessa muskler?