Självmordsriskbedömning

de allra flesta som tar sitt liv har talat med någon om det.

Vid alla självmord som föregåtts av en vårdkontakt inom fyra veckor skall en LEX Maria-anmälan göras.

Suicid kan delas in på följande sätt:

 • Psykotiskt suicid
 • Depressivt suicid
 • Existentiellt suicid
 • Impulsivt suicid

Riskfaktorer

 • Bekväm med självmordstanke
 • Identifierar sig med sjukdom
 • Schizofreni första året
 • Borderline första åren
 • Missbruk
 • Heriditet
 • Tidigare suicidförsök
 • Hög ålder
 • Manligt kön
 • Isolering
 • Förlust
 • Kränkning
 • Att få barn – Framför allt bipolära och narcissister.

Skyddande faktorer

 • Kontaktnät
 • Arbete
 • Sammanhang
 • Religion
 • Allians
 • Hjälpsökande

Suicidtrappan

Meningslöshet
Dödstankar
Dödsönskan
Självmordstankar
Självmordsplaner
Avsikt