Sexualanamnes

Dessa ämnen bör beröras vid en sexualanamnes

 • Sexualitet i uppväxtfamiljen (sexuella tabun, nakenhet, överstimulering)
 • Sexuell kunskap och utbildning
 • Sexuella erfarenheter/lekar i tidig barndom
 • Pubertetsutveckling
 • Operationer eller sjukdomar i uro-genitala området
 • Sexuellt beteende, impulser/drifter och fantasier
 • Utveckling av könstillhörighet och sexuell läggning
 • Sexuella relationer och kontakter
 • Kontakter med prostituerade
 • Konsumtion av pornografi
 • Sexuell dysfunktion
 • Erfarenheter av att vara offer (sexuellt, fysiskt, känslomässigt)
 • Användande av sexualstimulantia (alkohol, droger)
 • Sexuellt våld, sexuella övergrepp
 • Kriminalitet (personlighetsstörningar)
 • Generell livshistoria innefattande somatiska och psykiatriska aspekter