Multiaxial diagnostik

Detta är ett sätt att strukturera den stora mängd information man har att beakta avseende sin patient. Det underlättar helhetstänkande och minskar risken att undersökaren tappar viktig information.

Axel I – Kliniska symptom

Axel II – Personlighetsstörningar, mental retardation

Axel III – Somatisk sjukdom eller skada

Axel IV – Psykosociala problem och övriga problem relaterade till livsomständigheter

Axel V – GAF-skalan
Psykiskt hälsotillstånd vid en viss tidpunkt.