Inköp under psykisk störning

1924:323

Lagen säger att ett avtal som ingåtts under påverkan av en psykisk störning är ogiltig. Man är då inte skyldig att betala för mer av avtalsinnehållet än vad som använts till saker man varit i behov av eller meddfört nytta. Om företaget handlade i god tro har de dock rätt till skälig ersättning för förluster de orsakats av det ogiltiga avtalet.