Förhandling i förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Det kan gälla ett skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål (migrationsdomstolarna), en tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. Förvaltningsrätten prövar också vissa ansökningsmål, t.ex. omhändertagande av unga eller missbrukare.

Närvarande är:

  • Patienten
  • Patientens advokat
  • Ansvarig överläkare
  • Sakkunnig expert inom psykiatri.
  • En juristdomare
  • Tre nämndemän

Förhandlingen inleds med att patientens advokat får yttra sig.

Sedan får patienten yttra sig. Detta sker vanligen genom att advokaten ställer frågor till patienten.

Därefter framlägger överläkaren sin motivering till att vård enligt LPT är nödvändig.

Den sakunnige experten inom psykiatri får nu möjlighet att ställa frågor till patienten och ger därefter sitt yttrande i ärendet. Detta spelas in.

Patienten får sedan ytterligare en chans att berätta varför hon ej är i behov av LPT-vård.

Sedan håller juristdomaren och de tre nämndemännen en enskild överläggning.

Dom kan meddelas muntligen direkt efter den enskilda överläggningen men ibland får man vänta tills den skriftliga domen kommer. Detta ska ske inom en vecka.