Det psykiatriska samtalet

Psykiatrikern är både ett redskap och behandling.

Det är viktigt att lyssna på patientens berättelse hur underlig den än må vara. I berättelsen finns ledtrådar som kan hjälpa en att ställe diagnos. Dessutom är det viktigt att skapa en allians med patienten och att lyssna hör till de centrala delarna i detta arbete.

Suicidriskbedömning

Det är bra att ta sådana frågor i mitten av ett samtal. Använd ett enkelt språk. Undvik latin!

Att tänka på i inledningen av samtalet

Det psykiatriska samtalet kan många gånger upplevas mer intimt än somatik.  

I väntrummet kan det för patientens skull vara klokt att fråga: Vem ska träffa Dr. Ek istället för att ropa upp patientens namn inför alla som är där.

Det är värt att presentera sig ytterligare en gång när man kommit till samtalsrummet.

Fråga gärna hur det känns för patienten att komma till en psykiatrisk mottagning. Detta är för många en känslig sak och det kan vara skönt för dem att få lätta sitt hjärta.