Ångest

Ångest är…

Tips för att dämpa ångest

Stimulera parasympatikus genom att:

  • Öppna handflatorna och ha ett öppet kroppsspråk.
  • Lugn andning. 6 andetag/minut. Andas i kvadrat.
  • Drick varmt.