Proffessionellt förhållningssätt

Definition enligt Ulla Holm i boken “Det räcker inte att vara snäll”, Natur och kultur, 1995:

Professionell hållning är en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar patienten på kort och lång sikt, av patientens legitima behov – inte av de egna behoven, känslorna och impulserna.