Informera i dialog

Att informera i dialog är ett respektfullt sätt att tillföra ny kunskap. Metoden minskar risken att patienten reagerar med avstägning och motstånd.

Inledning
Be om lov att informera. 
Motverkar avstägning och motstånd.

Utforska
Vad vet patienten redan?
Fokus på fakta. Ej känslor, värderingar och uppfattningar.
Bekräfta patientens kunskap.

Tillför
Ge neutral information.
Låt det ta maximalt 1 minut.

Utforska ny inställning
Hur ser patienten på detta?

Behöver man tillföra mer kunskap går man ett varv till.