Motiverande samtal

Det finns många situationer där det är viktigt för en läkare att kunna vägleda sin patient till ett förändrat beteende. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt kan man använda sig av Motiverande samtal. Att informera i dialog och Stages of change-modellen används med fördel parallellt.

Inledning
Först bör man bygga upp en förtroendefull och trygg kontakt med patienten.
Bekräfta patienten.
Motstånd ska tolkas som att klienten ej är redo för förändring ännu.

Neutralt utforskande
Kartlägg nuvarande situation i dialog med patienten.
Sammanfatta ofta.
Målet är en gemensam förståelse av utgångspunkten.

Perspektivvidgande
Informera i dialog.
Ödmjukt.
Belys diskrepanser och utforska ambivalens.
Rulla med motstånd.

Motivationsbyggande
Samla förändringstankar.
Håll fokus på framtiden.
Positiva formuleringar.

Beslut och förpliktelse
Pressa inte – Patienten måste mena det hon säger.
Stärk patientens beslut systematiskt.
Mer förpliktelse ger mer varaktighet.
Sammanfatta.