FRAMES

Frames-modellen är jämfört med motiverande samtal mer styrande, mindre reflekterande, innehåller färre val och flera konkreta råd.