Sluta röka

Detta kan man som läkare erbjuda som hjälp till en patient som vill sluta röka.

Motivationshöjande samtal, utforska tidigare erfarenheter, ”sluta rökaplan”, läkemedelsbehandling.

De läkemedel som kan hjälpa är framför allt nikotinersättningsmedel i olika beredningsformer, Zyban (bupropion) eller Champix (vareniklin). Bupropion är en selektiv neuronal återupptagshämmare av katekolaminer (noradrenalin och dopamin).
Vareniklin binds med hög affinitet och selektivitet till neuronala nikotinacetylkolinreceptorer, där det verkar som partiell agonist.