Överflödig undersökning

När en patient vill genomgå en onödig undersökning eller vill ha en medicin som är utan verkan mot patientens besvär. För att hjälpa patienten att förstå ställningstagandet kan du som läkare med fördel informera patienten om varför detta inte kommer hjälpa patienten i dennes problematik. Dessutom är det bra om du förklarar vilka risker undersökningen eller medicineringen medför och att du inte vill utsätta patienten för detta i onödan.

I vissa fall kan du nå fram till patienten genom att föreslå att ni ska “arbeta på två spår samtidigt”. Du går då med på att genomföra en undersökning som patienten önskar trots att du själv inte ser den som nödvändig. Samtidigt går patienten med på att prova det som du som läkare föreslår.