Döden

När man ska samtala med en patient om att döden snart är kommen bör man:

  • Planera så att man avsatt tid och ej blir störd av sökare
  • Sitta ner i lämpligt rum, ej befinna sig på flerbäddssal, ha på röd lampa
  • Se till att man kan ge korrekt information (läsa på pat:s sjukdom, behandlingsprogram, prognos, etc)
  • Göra en plan för hur man tänker lägga upp samtalet
  • Ha en idé i förväg om hur man ska bemöta affekter
  • Börja med att skapa en relation/få ett ”hum” om vem det är man talar med innan man går in på det emotionellt laddade innehållet
  • Använda ett enkelt språk
  • Ge utrymme för frågor