Biverkningar av läkemedel

Man är som läkare skyldig att informera sina patienter om de biverkningar ordinerat läkemedel kan medföra. Men hur gör man detta på ett bra sätt? …