Alkoholkonsumtion

Statens Folkhälsoinstituts gränser för riskbruk

Gränser för kvinnor går vid mer än 9 standardglas per vecka och/eller 4 eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle minst två gånger i månaden. Motsvarande risknivåer för män är mer än 14 standardglas per vecka och/eller 5 eller fler per tillfälle minst två gånger i månaden.

Kriterierna på alkoholberoende enligt DSM IV är:

Minst tre av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:

  • Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd p g a påtagligt minskad effekt.
  • Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.
  • Använder t ex alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
  • Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.
  • Mycket tid ägnas åt att få tag på t ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
  • Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc, överges eller minskas på grund av bruket.
  • Bruket av ex alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Ett standardglas är ca 12 g 100 % alkohol.
Intensivkonsumtion definieras för kvinnor som 5 eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle t ex under en kväll. Generellt får kvinnor 30 % högre promillehalt vid intag av samma mängd alkohol som en man beroende på skillnad i kroppsvikt, fett och vattenmängd i kroppen. Alkohol fördelas i allt vatten i kroppen och en ”normal” man har ca 30 % mer vatten i kroppen än en ” normal” kvinna. Den totala konsumtionen i befolkningen låg sedan flera decennier relativt konstant fram till 1999 då konsumtionen börja öka med totalt ca 30 % fram till idag. Den främste anledningen till att konsumtionen har ökad är att vi dricker allt mer vin och fram för allt så köper vi 3 liter förpackningar istället för vin i flaska. Möjligen att importera alkohol i obegränsad mängd vid utlandsvistelser har också bidraget till den ökande konsumtionen.

Om en kvinna dricker mer än 80 g alkohol per vecka är konsumtionen inte längre riskfri och vid 120 gram per vecka brukar man anse att konsumtion är riskfylld. Det finns dock andra gränser beroende på vilken risk man vill studera/beskriva t ex risk för cancer eller levercirros. Det är omöjligt att ange vilka specifika risker som Eva utsätter sin hälsa för med sin nuvarande konsumtion men troligen får hon lättare psykiska problem om hon fortsätter med sin nuvarande konsumtion i form av sömnproblem, ångest eller depressiva besvär. Hon kan också få problem med vikten då alkoholinnehåller en hel del kalorier. På lång sikt har hon bl a en ökad risk får cancer, högt blodtryck och leversjukdom.