Undersökningsmetoder

EMG-nervledningshastighet

DEXA

Om man misstänker en kärlskada kan man med hjälp av ultraljudsdoppler mäta flödet distalt i kärlet. Om det då visar sig att flödet är nedsatt kan man gå vidare med kirurgisk exploration av artärerna i omdrådet där man misstänker att skadan finns alternativt angiografi för att närmare kartlägga den misstänkta skadan.