Proteser

Cementfria proteser används i regel hos yngre patienter där man förväntar sig en god benbildning som kommer fixera protesen.

Höftprotes

Huvudtyperna är total höftprotes då en cup sätts in i acetabulum och en stam med kula sätts in i femur. En annan variant är s.k uniproteser, där man bara sätter in en femurdel, som alltså ledar mot original acetabulum. Uniproteser har inte lika lång livslängd som en totalprotes. Om patienten är relativt ung och förväntas leva länge än väljer man en maximalt hållbar protes, även om den operationen är mer krävande och större än en halvprotesoperation. Den senare varianten är inte lämplig för artrospatienter.

En annan typindelning är hur proteserna fixeras i acetabulum respektive femur. Det finns cementfria och cementerade proteser. De cementfria används i regel på yngre patienter, där man förväntar sig god benbildning som fixerar protesen. Det vanliga till patienter i högre ålder är cementerade proteser, som är fast fixerade direkt peroperativt.

Ett problem med alla ledprotesersättningar är dels slitage, men framförallt lossningsrisken för i detta fall både femur och acetabularkomponenter. En sekundär operation, så kallad revision, är ibland en operation med större risker (infektion, sämre funktionellt resultat) och ibland en stor operateknisk utmaning med ibland stora benresorptioner. En protesrevision har sällan
samma livsläng som en primäroperation.