Nivådiagnostik vid nervskada

Känselbortfall på fotryggen samt oförmåga att dorsalextendera foten – skada på n. ischiadicus.

Undersökning av EMG-nervledningshastighet