Mb Perthes

Perthes sjukdom innebär en avaskulär, aseptisk nekros av caput femoris. Caput fragmenteras och blir mjukt men remodelleras inom1,5‐2,5 år. Ju yngre barnet är vid debut, desto större chans för att remodelleringen leder till en normal kulled. Ju äldre barn, desto större risk för ett kantigt caput på en kort collum.