Handskador

Vid tecken till purulent tendovaginit tas odling från stickhålet och patienten sätts in på intravenös antibiotika. Patienten opanmäles för en mycket snar spolning av senskidan (+ djupa odlingar).

Test av motorik och sensibilitet av n ulnaris, n medianus och motorik av n radialis vid en underarmsskada.
N Medianus – Opposition av tummen – Fingerblomman dig I‐III
N Ulnaris – Ab/adduktion i fingrar – Fingerblomman dig V
N Radialis – Dorsalext handled, ext MCP – (Handryggens radialsida)