Gipsning

Hur omfattande bör ett gipsförband vara?

En diafysfraktur bör immobilisera så att minst en led på båda sidor om frakturen är immobiliserad. Dvs armbåge och handled ska omfattas av gipsen och av praktiska skäl är det lämpligt att inkludera även carpus och metacarpus fram till  metacarpofalangeallederna, som dock lämnas fria. Gipstiden är i regel 6 veckor, men man måste kontrollera frakturläget med röntgen varje vecka tills man kan se callus. (Även genom gipsförbandet).

Standardbehandling hos vuxna med diafysfrakturer på underarmen är öppen reposition och stabil osteosyntes med kraftiga plattor och skruvar. Immobilisering i gips i undantagsfall och endast under 3 veckor. Läkningstiden hos vuxna är lång (flera månader) och immobilisering av armbåge under lång tid leder till stelhet och nedsatt funktion. Det större ingreppet hos vuxna motiveras av fördelarna med stabil osteosyntes , vilket möjliggör tidig mobilisering av armbåge och handled.

Vad är fördelarna med en öppen reposition?

Vid vissa frakturer är det fördelaktigt att skruva ihop skelettbitarna vid ett kirurgiskt ingrepp. Bland annat för att minska risken att skelettet läker snett vilket kan leda till inkongurens i ledytor. Ett exempel på detta är om man bryter båda fotledsknölarna (malleolerna. Då som håller talus kongruent mot tibia. En konservativ behandling innebär stor risk för subluxation av talus i förhållande till tibia och därmed sannolik mycket snabb artrosutveckling i denna led. Operation minskar den risken betydligt.

Immobilisering av leder undviks

Praktiska råd vid gipsning

Använd kallt vatten vid cirkulärgipsning då det gör att gipset stelnar långsammare och man därmed har mer tid på sig att forma. När man lägger en skena är ljummet vatten att föredra då man slipper stå och hålla under en lång stelningsperiod. Skenor används med fördel vid skador på hand, handled och armbåge och även postoperativt på nedre extremiteten då risken för svullnad kan göra de cirkulära gipsen farliga.

När man repositionerar en extremitet behöver man bedöma om patienten behöver smärtlindring i form av lokal anestesi eller generell smärtlindring med tabletter. Ibland kan narkos vara att föredra.

Övervakning efter gipsning

Nylagda gipsar kan ge problem med tryck mot den underliggande extremiteten och distalstatus med cirkulation och nervfunktion måste observeras under några timmar efter gipsning.

Återbesök efter gipsning

Patienten bör få instruktioner om hur gipsen bör sitta, instruktioner om rörelseträning av icke gipsade leder. Vid återbesök ska röntgen genomföras för att utesluta att frakturen redislocerat. Frågeställning i remissen: Frakturläge? Förändring?