Frozen shoulder

Symptom

Riskfaktorer

Naturalförlopp
Röda fasen/Freezing (2-9 månader) – Hypervaskulär synovit – Tilltagande stelhet och värk

Stela fasen/Frozen (3-12 månader) – Fibroblastproliferation. Transformering till myofibroblaster (liknar Dupuytrens kontrakturer) – Värken försvinner men stelheten finns kvar

Upptiningsfasen/Thawing (12-42 månader) – Tilltagande bättre rörelseomfång

Behandling
Expektans ger oftast bra slutresultat. Kirurgisk behandling kan eventuellt påskynda förloppet men slutresultatet blir detsamma