Underbensfraktur

Exempel på handläggning av öppen tibiafraktur efter tetanusprofylax samt antibiotikabehandling.

På akuten plockas den värsta smutsen från fotryggssåret som också spolas med vatten. En stabiliserande bakre gipsskena läggs över både ankel och knäled.
Patienten tas till operation. Fotsåret revideras med borttagande av främmande material, devitaliserad vävnad. Du spolar med stora mängder vätska och lämnar det öppet för en senare sekundärsutur (efter 5-7 dagar). Tibiasåret genomspolas med stora mängder vätska. Tibiafrakturen märgspikas sedan