Epifysiolysfraktur

Symptom

Ont i ljumske och värken strålar på insidan av låret ned mot knäet. Patienten haltar.

Diagnos

Nedsatt inotrotation. Vid passiv flexion av höft vill benet rotera utåt.

Lauensteinprojektionen ”frog position” nederst visar tydligast glidningen mellan caput och collum femoris (= epifyseolysen).

Behandling

Patienten ska inte belasta mer på benet (risk för ytterligare glidning!) inför operation.

Genom att placera en spik centralt in situ (utan reposition) minimeras risken för kärlskada. En spik räcker då fysen närmast har formen av en cylinder och caput inte kan”snurra runt”. Ev. kan profylaktisk spikning av den andra”friska” höften övervägas men här råder ingen total consensus (”samsyn”).

Komplikationer

En fruktad komplikation till epifysiolysfraktur är avaskulär nekros. Vid kronisk långsam glidning hinner kärlen adaptera sig. Vid försök till reposition kan kärlen skadas och därför är grundregeln att operera in situ. Vid en akut glidning hinner ingen långsam töjning och anpassning av kärlen ske vilket innebär en högre risk för avaskulär nekros. En klar risk för framtida artrosutveckling föreligger.