Diskbråck

En diskbuktning finns som ett normalfynd hos en ryggfrisk befolkning.

Diskbråck kan uppstå på alla nivåer i columna vertebralis, men de kliniskt  betydelsefulla nivåerna är nedre delen av ländryggen. Påverkan på nervrötterna L-4, L-5 och S-1 ger typiska kliniska symptom.

Om det finns en påverkan på blåsfunktionen bör akut operation med borttagande av diskbråcket göras. Om symptomen enbart är ländryggsmärta och L-5 syndrom kan man avvakta utvecklingen och eventuellt operera i lugnt skede. Inte sällan kan tillståndet behandlas konservativt och symptomen klingar av spontant.

Hur ställer man, vid den kliniska undersökningen, diagnos för L-4, L-5 respektive
S-1 syndrom?
Återkoppling 5: Sensibilitetsbortfall inom respektive rots försörjningsområde, d v s. se anatomibok. Bortfll av patellarsene reflexen vid L-4 syndrom, bortfall av Achillessenereflex vid S-1 syndrom och nedsatt kraft i dorsalextension av fot och stortå vid L-5 syndrom. SLR = straight leg rising, ger smärta vid L5 och S1 smärta.(Lasegue´s test). Femoralissträcktest ger smärta vid L4-affektion.

Patofysiologin bakom nervrotssmärta vid diskbråck

Disken består av en hård yttre del (anulus fibrosus) och en inre geleartrad (nucleus pulposus). Med stigande ålder, eller genom trauma spricker anulus fibrosus och nucleus pulposus kan disloceras mot nervrötterna. Enbart trycket är inte nog för att förorsaka nervrotssmärta utan nucleus pulposus avger inflammatoriska mediatorer som tillsammans med trycket ger nervrotssmärtan.

Farmakologisk behandling av neurogensmärta

Tryptizol
Neurontin

Alternativ behandling

Visst vetenskapligt stöd finns för att TENS och Akupunktur har effekt.

Akut diskbråck bör övervägas, men fraktur i ländrygg måste uteslutas. Noggrant neurologstatus inklusive perianal sensibilitet och blåsfunktiontester
ska genomföras.

Cauda equinasyndrom
Vad är det? Vilka signs finner man i status vid detta tillstånd? Hur handläggs det?

Cauda equinasyndrom innebär att diskbråcket klämmer till de sacrala nervrötterna så att perianal funktion faller bort inklusive miktions- och defekationskontroll. I ett status vid ett sådant kan man förvänta sig ridbyxanestesi, bortfallen bulbocavernosusreflex och bortfallen sfinktertonus. Opereras inom 48 timmar från debut efter akut MRT med diskectomi.

Hur behandlas akut diskbråck och vilka symtom är väsentliga för val av behandling?

Om patienten är gammal kan man överväga en vanlig slätröntgen och fråga efter destruktioner. En MRT är inte indicerat med mindre än att man planerar för en operation. Alternativ till smärtlindring med NSAID och morfinpreparat är TENS och akupunktur (finns visst stöd för TENS) och även Tryptizol eller Neurontin (visst evidens).

Påverkan på blåsfunktionen

Kirurgisk behandling av diskbråck
Vid diskbråck i halsryggen kan detta åtgärdas både genom operation framifrån och operation bakifrån. Vid operation bakifrån åstadkommes en avlastning av ryggmärgen genom att de bakre bågarna på kotkropparna borttages, dvs e  laminectomi, utföres. Vid operation framifrån extirperas disken mellan kotorna. Har patienten en disk som orsakar ryggmärgspåverkan måste operationen ske framifrån då disken måste extirperas.

Hur kan man kliniskt avgöra diskbråckets nivå?
Sensibilitetsbortfall inom respektive rots försörjningsområde…
Bortfall av patellarsenereflexen – L4
Bortfall av akillessenereflexen – S1
Nedsatt kraft i dorsalextention  av fot och stortå – L5
Straight Leg Rising (SLR) ger smärta – L5 och S1 (Lasegue´s test)
Femoralissträcktest ger smärta – L4

nervrot

spinalnerv

lumbo-sakral plexus

perifer nerv