Cirkulationsstörning underben

En tumör i fossa poplitea kan orsaka tryck på kärlen med försämrat flöde som följd. Det blir i första hand venen som kommer att kollabera och ge symptom på venös stas, som ser ut som djup ventrombos. Artären kan också komprimeras av tumören men kollaberar mera sällan. Symptomen blir tilltagande arteriell insufficiens i underben och fot. Palpera pulsar (a. dorsalis pedis, a.tibialispost.) för att få en uppfattning om den arteriella cirkulationen. Undersökning med ultraljudsdoppler är ofta värdefull.