Axelluxation

Symptom

Diagnos

Den främre luxationen är den vanligaste axelledsluxationen. Röntgentundersökningen visar att humerus är luxerad och caput humeri ligger framför fossa glenoidale.

Behandling

Reponering

Man reponerar med patienten i bukläge genom att dra i armen efter att ha lokalbedövat in i leden samt systemisk behandling med 5 mg Ketogan och 5 mg Stesolid iv.

Supraspinatusruptur

Vad är ursprung respektive fäste för m. supraspinatus?

Musculus supraspinatus utspringer från scapula, kraniellt om spina scapulae, återinfästes på tuberculum majus.

Vid supraspinatusruptur vill man operera patienten inom 4 veckor från skadan. En MRT ger diagnosen.

Efter operation tar det 3-5 månader innan patienten återfår nära normal rörelseomfång.