Knäledsartros

Symptom

Knäledsmärtor framför allt vid belastning. Besvären har ökar gradvis under veckor till månader.

Diagnos

Undersökningen bör innefatta båda knälederna samt båda höftlederna.

Länk till knäledsundersökning.

Länk till höftledsundersökning.

Undersökningsfynd kan vara diskreta. Om artrosen främst drabbat den mediala ledytan uppstår varusställning i knäleden (patienten blir hjulbent). Om artrosen främst drabbat den laterala ledytan uppstår valgusställning (patienten blir kobent).

Artros i höftled kan ibland också upplevas som smärta i knäleden. Lumbago-ischias är en annan möjlig differentialdiagnos.

För att fastställa diagnosen krävs en röntgenundersökning. Denna görs i stående så att ledbrosket är belastat när bilden tas. Vid artros ses en reducerad ledspringa.

Gradering av knäledsartroser enligt Ahlbäck
Man utgår ifrån frontala röntgenbilder i stående (belastade). Då kan man bedömma broskhöjden mellan kondylerna. man kan även bedömma om det förekommer varus/valgus, felställningar, deformering eller subluxation.

Grad 1: Reducerad ledspringa
Grad 2: Utplånad ledspringa
Grad 3 och 4: Tilltagande deformation och subluxation.

Behandling

De behandlingsalternativ som kan vara aktuella vid en knäledsartros är:

  1. Konservativ behandling med antiinflammatorisk medicinering (NSAID), värktabletter, gånghjälpmedel och sjukgymnastik. Viktminskning kan ge god symptomlindrade effekt i och med minskad belastning på leden.
  2. Kirurgisk behandling med valgiserande tibiaosteotomi.
  3. Kirurgisk behandling med insättning av protes.

Att ta hänsyn till vid val av behandling….

Valgiserande tibiaosteotomi är första hands valet. Endoprotes med ersättning av mediala kompartment(uniprotes). Total knäprotes med ersättning av både mediala och laterala kompartment. Artroskopi är ett diagnostiskt ingrepp som kan ge information om artrosförekomsten är begränsad till mediala kompartment och därmed stärka indikationen för osteotomi eller uniprotes. Fördelen med osteotomi är att leden med dess innervation lämnas intakt och man kan göra proteskirurgi senare om det behövs. Proteskirurgi är större ingrepp med store risk för komplikationer, t.ex infektion och trombos.

Epidemiologi

Patofysiologi

Histologi

Behandling

Smärtstillande

Kirurgisk

Vilka alternativ finns?

För- och nackdelar

Postoperativa komplikationer

Zoner runt skruvar tyder på resorption av benvävnad, vilket kan bero på infektion. Stor belastning på en skruv kan leda till resorption av benvävnad och leda till att skruven lossnar, utan att infektion föreligger.

Postoperativ infektion

Stafylokocker, troligast är koagulasnegativa stafylokocker(KNS). Du kan välja ett antibiotikum med bredare spektrum initialt eftersom du inte vet vad som växer. Å andra sidan är stafylokocker det absolut vanligaste och de är i regel känsliga för isoxazolyl-penicillin, t.ex cloxacillin /flucloxacillin.