Artros

Diagnos
Röntgen visar sänkt ledbrosk.

Orsaker till artros
Artros är en vanlig sjukdom som ökar med stigande ålder. Andra faktorer som inverkar på uppkomsten av artros är belastning (t ex ökad kroppsvikt), försämrad proprioception, minskad vitalitet hos chondrocyter (chondroblaster), ärftliga faktorer samt broskskador tidigare i livet.

Behandling
De behandlingsalternativ som finns är:

  1. Konservativ behandling med antiinflammatorisk medicinering (NSAID), värktabletter, gånghjälpmedel och sjukgymnastik. Konservativ behandling ska alltid prövas, eftersom artros inte alltid behöver vara förenat med värk och belastningssmärtor.
  2. Operativ behandling med insättning av protes.

Läs specifikt om knäledsartros eller höftledsartros.