Arteriell ocklusion

Symptom
Blekhet distalt om ocklusionen

Läs om palpation av pulsationer i nedre extremiteten och anatomiska strukturer att förhålla sig till i anatomi.

Ankel-brachialindex (ABI)
ABI = Systoliskt ankeltryck/Systoliskt armtryck
Ett normalt ABI definieras som >0,9

Möjliga orsaker till arteriell ocklusion i benen:
– artäremboli från en förmakstromb i hjärtat på grund av intracardiella flödesstörningar vid t ex förmaksflimmer eller fråntrombbildningar pga atherosklerotiska förändringar någon annan stans i kärlväggen proximalt om det ockluderade området.
– lokal artärtrombos i det ockluderade kärlet till följd av atherosklorotiska förändringar där.