Amputation

Vid en amputation vill man givetvis spara så mycket som möjligt men vitaliteten i vävnaden, den framtida funktionen och möjligheten till protesförsörjning måste vägas in.

Fotamputationer
Kräver god hälcirkulation och intakta muskler på underbenet. Patienten kan klara sig utan protes

Underbensamputation
Kräver god hudcirkulation även på mellersta tredjedelen av underbenet. Det finns bra protesförsörjningsalternativ.

Knäexartikulation
Ett säkrare alternativ än underbensamputation. Kräver mindre intakt hud men ger sämre funktion än underbensprotes.

Lårbensamputation
Det kan vara svårt att får en god protesfunktion hos äldre men hos yngre brukar det fungera hyggligt.

Höftexartikulation
Hela benet tas bort och gluteal lambå täcker acetabulum. Det finns proteser men funktionen är dålig.

Vilka amputationsnivåer finns och vilka är deras för- respektive nackdelar?