Undersökning av avliden

Dödskriterier

Säkra:

 • Likfläckar
 • Likstelhet
 • Förruttnelse

Osäkra:

 • Bortfall av puls, hjärtaktivitet och andning
 • Avsaknad av reflexer, ljusstela pupiller
 • Intorkning
 • Nedkylning

Postmotala processen

 • Inget glucos och syre → ATP förbrukas
 • Cellulär homeostas upphör
 • Cellernas enzymer orsakar autolys
 • Tarmbakterier vandrar ut, sprids via vävnader och kroppshålor men även via blodbanan
 • Insekter och djur angriper vävnaderna

Kemiska förändringar

Exempel:

 • Glukos konsumeras snabbt, laktat bildas
 • Kalium läcker ut
 • Enzymer och bakterier → Proteiner denatureras
 • Fett löses ut, Fast → Flytande
 • DNA stabilt länge
 • Atomer vandrar vidare

Likfläckar – Livores

 • 0-3 timmar – Begynnande
 • 1-4 timmar – Sammanflytande
 • 1-20 timmar – Avblekbara
 • 2-6 timmar – Flyttbara
 • 3-16 timmar – Maximala
 • 4-24 timmar – Ej helt flyttbara

Förenklat 4-12-24 regeln. Ofta ses även vibices (runda mm-stora, rundade blödningar i huden, oftast på bröstkorgens framsida).

Likstehet – Rigor mortis

 • 0,5-7 timmar – Begynnande
 • 2-8 timmar – återställer sig
 • 2-20 timmar – Maximum

Likkyla – Algor mortis

 • Energiproduktionen i kroppen upphör → Kvarvarande energi utstrålas eller leds från kroppen
 • Initialt i perifera kroppsdelar (Öron, näsa fingrar och tår)
 • Flera faktorer spelar roll för hastigheten (Kroppens isolering, omgivningstemperatur, luftfuktighet samt kroppens temperatur vid dödens inträde)

Föruttnelseförändringar – Putredo

Ungefärliga tider i rumstemperatur och normal/hög luftfuktighet:

 • Blågrönt nedtill på buken: Efter ca 2 dygn
 • Nätverk över ytliga kärl: Efter 3-5 dygn
 • Blåsbildning: Efter 5-7 dygn
 • Kraftigt uppsvullen buk: Ca 7-10 dygn

Hög värme och luftfuktighet påskyndar.

Torr miljö kan hejda processen.

Besudlingar

Föruttnelsevätska:

 • Smutsbrun färg
 • Seg konsistens
 • Matt yta

Blod:

 • Svartröd färg
 • Spröd, krackelerar
 • Högglänsande yta

Yttre undersökning av den döda kroppen

Om personen är uppenbart mördad → Konstatera dödsfallet → Kontakta polis och avvakta/yttre undersökning!

 • Kroppens läge – Är ställningen naturlig? Om inte: Finns förklaring?
 • Klädsel – Adekvat och på rätt sätt? Om inte: Finns förklaring?
 • Besudlingar
 • Likfläckar i förhållande till kroppens läge. Om avvikande: Finns förklaring? (t ex återupplivningsförsök)
 • Avklädning
 • Undersökning av hela kroppen med särskilt beaktande av hårbotten, ögonens bindehinnor, munhålan samt halsen och nacken
 • Skador på kroppen och eventuella besudlingar
 • Glöm ej ryggsidan

Omgivningfaktorer

 • Läkemedelsförpackningar
 • Tecken på missbruk som kanyler, flaskor, burkar
 • Tecken på tumult/slagsmål, oordning i bostaden
 • Samtal med anhöriga/grannar