Olanzapin

Olanzapin
Zyprexa ®

Verkningsmekanism
Blockerar dopaminreceptorer (D2-receptorn). Dessutom blockeras 5HT2A-receptorn vilket minskar risken för biverkningar.

Biverkningar
För hög blockad av D2-receptorn ger bverknngar i form av extrapyramidala effekter, akuta dystonier samt tardiv dyskinesi.
Trötthet är en vanlig biverkan. Tar man medicinen på kvällen kan man ha nytta av denna biverkan om man samtidigt har svårt att sova.

Akut dystoni kan te sig mycket dramatiskt och visar sig som tonusökning och olika muskelgrupper, t.ex. hals, käkparti, tunga och svalg. Patienten klagar på en intensivt obehaglig och smärtsam kramp.

Tardiv dyskinesi innebär okontrollerade muskelrörelser, exempelvis ormtunga (sticka ut tungan).