Zuklopentixol

Zuklopentixol (Lågdosneuroleptika)
Cisordinol ®

Verkningsmekanism
Blockerar dopaminreceptorer (D2-receptorn).

Biverkningar
Dystoni,