Wernicke-Korsakoff syndrom

Långvarig överkonsumtion av alkohol försämrar upptaget av Tiamin (B1). Dessutom minskar kapaciteten att lagra och omvandla tiamin till sin aktiva form, tiaminpyrofosfat, i levern. Tiaminpyrofosfat är ett coenzym för enzymer som deltar i kolhydratmetabolismen. Om en patient med brist på tiaminpyrofosfat får tillskott av glukos ansamlas toxiska produkter som skadar nervceller och ger upphov till rrbildning i hjärnstam, lillhjärna, talamus och mamillarkroppar.

Symptom och signs
Bredspårig gång, ögonmuskelpares, balansrubbningar, konfusion, närminnesstörning.

Behandling
Patienten ska omedelbart behandlas med intravenös Betabioninjektion minst 100 mg samt efterföljande behandling med intramuskulär injektion av Betabion 100 mg dagligen i upp till en vecka.