Tics

Vid tvångssyndrom har ca 30 % av patienterna motoriska tics.

Vid Touretter syndrom förekommer motoriska-, verbala- och vokala tics.