Social fobi

Social fobi utgör en riskfaktor för alkoholmissbruk.

Social fobi behandlas lämpligen med SSRI-preparat eller SNRI. Med tanke på långsamt insättande effekt av SSRI kan man med fördel kombinera behandlingen med Bensodiazepin under inledningsfasen. Kognitiv beteendeterapi rekommenderas och har hög evidens vid social fobi. Patienten bör undvika alkohol med tanke på ökad risk för beroendeutveckling.