Schizofreni

Strukturella förändringar
Vid schizofreni ses vidgade ventriklar, reduktion av hippocampus samt reducerad grå substans i frontala cortex.

Prodromalfas
En psykos föregås ofta av en förebådandefas, även kallad prodromalfas, som kan pågå i veckor, månader eller ibland år. Symtom som kan uppstå under den här perioden är:

  • Humörsvängningar, irritation, oro och vredesutbrott, som är svåra för omgivningen att förstå
  • Ifrågasättande av vardagliga saker såsom varför existerar jag eller varför bor just jag på den här adressen?
  • Förändringar och problem med att urskilja vad som är den egna inre världen och vad som är den yttre världen, vad som är fantasier och föreställningar och vad som är fakta och verklighet. Detta leder ofta till att man blir misstänksam, tillbakadragen eller isolerar sig.

Vissa kan också uppleva intensivare syn- och hörselintryck i form av skarpare färger och ljud eller korta stopp i tankarna.