Risperidon

Risperidon är ett läkemedel som används vid psykossjukdom och i vissa fall vid bipolär sjukdom. Det är ett atypiskt neuroleptikum.

Risperdal ®
Risperdal Consta ®
Invega ®
Xeplion®

Verkningsmekanism
Risperidon är en selektiv monoaminerg antagonist med hög affinitet till serotinerga 5HT2-receptorer samt till dopaminerga D2-receptorer. Risperidon binds även till alfa-1-adrenerga receptorer.