Rättspsykiatri

Dessa läkemedel används ofta inom den rättspsykiatriska vården i Vadstena

Sederande

Psykoslindrande

Antidepressivt

Ångestlindrade